onsdag 9. februar 2011

Når personer viser seg å være annerledes enn du hadde trodd

Har du opplevd det noen gang - at personer viser seg å være annerledes enn du hadde trodd?
At noens reaksjon slår ut så totalt motsatt av hva du hadde forventet?
Og du kjenner på at egenskaper du hadde tiltrodd den andre virker som å ha lagt på flukt.

Så sitter man der da, med en masse følelser og tanker - og prøver å finne en logisk forklaring. Selv bak en tilsynelatende irrasjonell reaksjon/handling må det jo ett eller annet sted ligge en slags forklaring på reaksjonen. Ikke alltid like lett å se hva denne årsaken er når den det gjelder enten velger å ikke være ærlig om saken eller selv ikke "ser" hva som utløser reaksjonen.
Når argumentasjonen blir usakelig og av personlig karakter og alt i deg sier at du vil forsvare deg.

Pust inn og ut.......

så sakelig man kan (og det lar seg gjøre) lose den andre gjenom ditt ståsted og bakgrunn for avgjørelser UTEN å virke irrettesettende eller kverulerende realitetsorientere...............

Noen ganger går ting i lås.
Noen ganger trenger man mere tid til å avreagere
Noen ganger viser man frem sitt sanne jeg
og noen ganger finnes det tilsynelatende bare en løsning - å bli enig om at man er uenig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar